Pressemeddelelse

IBF overtager Wewers Betons aktiviteter på Sjælland – bortset fra betonværket i Mårum

IBF og Wewers har indgået en aftale om, at det fællesejede selskab Wewers Beton A/S, cvr.nr. 34815216 købes af IBF, således at IBF fremover bliver 100 % ejer af selskabet, som efterfølgende skifter navn til IBF Beton Sjælland A/S.

Den indgåede aftale er betinget af en godkendelse hos Konkurrence- og Forbruger-styrelsen og vil træde i kraft umiddelbart efter, at handlen er blevet endeligt godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Rent juridisk er retten til selskabsnavnet ”Wewers Beton” ikke omfattet af handlen, og den fortsatte drift af betonværkerne i Greve, Ølstykke og Mørkøv vil sammen med pumpeaktiviteten på Sjælland derfor ændre navn til IBF Beton Sjælland A/S.

Idet selskabet således fortsætter sin aktivitet under navnet IBF Beton Sjælland A/S sker der ingen ændringer i forhold til allerede indgåede aftaler med kunder, leveran-dører og medarbejdere. Alle igangværende eller bekræftede ordrer vil blive leveret og faktureret på uændrede betingelser.

Aktiviteten fra betonværket på Ny Mårumvej i Græsted indgår ikke i handlen, men fortsætter som selvstændigt betonværk under navnet Wewers Beton med cvr.nr. 28654812 og vil sammen med Wewers Mørtel uændret markedsføres under varemærket Wewers.

Hvis der er yderligere spørgsmål til handlen, kan I kontakte Peter Wewer, Wewers på tlf. 72 13 44 04 eller Jan Damgaard, IBF på tlf. 97 15 20 22.

Venlig hilsen
Wewers Beton A/S