Historien om Wewers

I september 2020 ansættes Christopher Wewer i Wewers og 5. generation i virksomheden er hermed en realitet. Christopher er bl.a. uddannet som Logistikøkonom og HHX.
2020
I november sælger We-Lo Development ejendommen Martinsvej, Frederiksberg inklusive nyt byggeprojekt og byggetilladelse til dansk ejendomsinvestor.

I september flytter administrativt personale i Wewers fra Centervænget Hillerød til istandsatte kontorer på Mårum Teglværk.

Den 18. juli sælger Wewers sin 50% ejerandel i Wewers Beton A/S til IBF. Selskabet omdøbes efterfølgende til IBF Beton Sjælland. Wewers fortsætter sine beton aktiviteter i Mårum i Wewers Beton Mårum A/S.

Advokat Jan Presfeldt vælges som ny bestyrelsesformand i Wewers A/S på årets generalforsamling i april.

Den 11. februar taber bestyrelsesformand og hovedaktionær Flemming Wewer efter kort tids sygdom kampen til kræft og afgår ved døden i en alder af 75 år.
2019
We-Lo Development sælger den 1. juni udlejningsejendommen Frederiksværksgade 7, Hillerød til dansk ejendomsinvestor.

Den 5. marts køber Wewers Beton A/S den sjællandske del af betonpumpe virksomheden Midtjyllands Betonpumpning.

Den 5. marts sælger Wewers sin ejerandel på 50% i Farum Betonindustri A/S til IBF.

We-Lo Development sælger den 1. juni ejendommen Frederiksværksgade 7, Hillerød til dansk ejendomsinvestor.

Ejendomsudviklingsselskabet We-Lo Development sælger den 1. marts, 8.600 m2 byggeret og byggetilladelse på Slotsengen i Hillerød til ejendomsinvestor.
2018
Den 1. august overtager Wewers Mørtel A/S Kværs Mørtelværk
2016
Den 4. januar sælger Wewers belægningsstensaktiviteten i Mørkøv til IBF
2016
Den 1. maj overtager Wewers Belægningssten A/S Gundsø Beton i Ølstykke
2013
Den 15. oktober åbner Wewers Belægningssten A/S nyt stort betonværk i Greve
2013
Den 1. august overtager Wewers Mørtel A/S Igelsø Mørtelværk.
2011
Den 1. oktober køber Wewers Belægningssten datterselskabet Farum Betonindustri som producerer og sælger en række standard betonprodukter samt niche produkter i høj kvalitet.
2006
Den 1. juli starter selskabet Wewers Beton A/S med produktion af færdigblandet beton i Mårum.
2006
Den 27. december afnoteres Wewers' aktier fra Københavns Fondsbørs.
2005
I november flytter Wewers Mørtel produktionen af mørtel produkter fra Hillerød til Mårum Teglværk, Græsted.
2005
I juli stiftes selskabet Wewers Mørtel A/S som køber aktiviteterne af Mørtelværket Hillerød ApS. Wewers Mørtel producerer en række Kalkmørtel produkter.
2005
Den 7. april starter produktion af færdigblandet beton på fabrikken i Mørkøv.
2005
Wewers fremsender i februar frivilligt købstilbud til andre mindretals aktionærer i selskabet til kurs 950. Efter udløbet af købstilbuddet i marts, ejer familien Wewer mere end 98 % af aktierne i Wewers A/S.
2005
Selskabet WL Devellopment ApS, et datterselskab til Wewers A/S, køber gennem P/S Hillerød en ejendom på Industrivænget i Hillerød, som skal udvikles og bebygges.
2004
Ny belægningsstens fabrik er blevet opført i 2004 og står klar til produktion i december 2004. Fabrikken skal erstatte produktionen i Roskilde. Endvidere skal der produceres Funda blokke.
2004
Den 22. september bliver Wewers enige med Wienerberger om salg af teglaktiviteterne til Wienerberger. Salget omfatter Pedershvile Teglværk og Prøvelyst Teglværk og foregår som et aktivsalg, således at selskabet Wewers Teglværker as fortsætter, dog kun med navnet "Wewers". Det nye officielle navn er Wewers A/S, men i daglig tale bliver det stadig markedsført som Wewers. I forbindelse med aftalen med Wienerberger forpligter Wewers sig til, at købe Wienerberger’s aktier i Wewers tilbage til kurs 950. Tilbagekøbet af aktierne foregår ved en kapitalnedsættelse.
2004
Fabrikken i Frederikssund lukkes og produktionen flyttes til Mørkøv og produktionskapaciteten forøges.
2003
Wewers køber, gennem datterselskabet Wewers Belægningssten A/S, Unicon’s belægningsstens aktiviteter, som omfatter fabrikker i Mørkøv, Roskilde og Frederikssund.
2002
29. maj 2002 brænder Prøvelyst Teglværk. Tunnelovn 2 bliver genopbygget og forlænget. Produktion 22 mil. mursten. Der er forsikringsskader for mere end 40 mil. kr. incl. driftstabserstatning.
2002
Wienerberger forhandler med Wewers Teglværker om overtagelse af teglværkerne. Forhandlingerne bliver ikke en realitet, men Wienerberger køber i stedet Piper Koncernens aktieandel i Wewers Teglværker. Wienerberger ejer herefter ca. 44 % af aktierne.
2002
Wienerberger, en østrigsk teglværkskoncern og den største i verden i sit felt, køber teglværksdelen i Norden, ejet af Optiroc, og overtager dermed Optiroc’s aktier på ca. 15 % i Wewers Teglværker.
2001
Wewers Teglværker holder 75 års jubilæum.
1999
Optiroc køber Stråbruken af NCC og bliver aktionær i Wewers.
1996
Peter Wewer, søn af Flemming Wewer, bliver ansat som økonomi Direktør efter endt uddannelse som revisor.
1995
Aktionærerne, familien Wewer og Piper koncernen, sælger en del af aktierne til Stråbruken AB, et svensk selskab som har 2 teglværker i Sverige, ejet af NCC.
1991
Mårum Teglværk, Hammersholt Teglværk og Hillerød Teglværk lukkes for at tilpasse produktionen til efterspørgselen. Årets resultat bliver et beskedent overskud, men ledelsen har fået gennemført sit turn around, som de har kæmpet hårdt for i et meget vanskeligt marked.
1990
Familien Wewer og Carlsberg Bjælker, et selskab i familien Piper koncernen som endvidere omfatter Randers Tegl, køber Calkas’ aktier, således at familen Wewer har mere en 50 % majoritet af aktierne. Årets resultat udgør et underskud på 12 mil. kr.
1989
Byggekrisen i Danmark indtræder og markedet falder i slutningen af 80’erne på både priser og afsætning med ca. 40 %. Årets resultat udgør et underskud på 22 mil. kr.
1988
Pedershvile Teglværk bygger tunnelovn 2. Produktion 20 mil. mursten.
1987
Fusion mellem Frederiksholms Teglværker og Wewers Teglværker. Frederiksholms Teglværker er primært ejet af Calkas. Frederiksholms Teglværker, som er børsnoteret, bliver det fortsættende selskab og Wewers Teglværker bliver det fortsættende navn. På den facon bliver Wewers Teglværker as et børsnoteret selskab på Københavns Fondsbørs. Flemming Wewer er administrerende direktør i det fusionerede selskab, som ejes lige meget af Calkas og familien Wewer med ca. 45 % hver. Resten af aktierne er fordelt på mindre aktionærer på fondsbørsen. Selskabet består herefter af 5 teglværker i Nordsjælland. Pedershvile Teglværk, Helsinge, Prøvelyst Teglværk, Karlebo, Mårum Teglværk, Helsinge, Hammersholt Teglværk, Hillerød og Hillerød Teglværk med produktion af tagsten.
1986
Produktion af betontagsten fra Dønnevælde frasælges til B&C. B&C bliver mange år senere til LaFarge.
1982
Flemming Wewer bliver administrerende direktør.
1978
Advokat Jacob Nørager-Nielsen bliver bestyrelsesformand.
1977
Dønnevælde ombygges til betontagstensfabrik. Produktion 5 mil. Beta betontagsten.
1972
Prøvelyst bygger tunnelovn 2. Produktion 11 mil. mursten.
1972
Støberiet til produktion af overliggere bygges på Pedershvile.
1970
Flemming Wewer, søn af Sven Wewer, ansættes efter afslutning af handelseksamen.
1966
Nyt teglværk med tunnelovn bygges på Pedershvile. Produktion 9 mil. mursten.
1964
Prøvelyst Teglværk nedbrænder. Genopbygges efterfølgende med tunnelovn. Produktion 9 mil. mursten.
1963
Prøvelyst Teglværk, Karlebo med ringovn købes. Produktion 6 mil. mursten.
1958
Sven Wewer, søn til stifteren Christian Wewer, gennemgår uddannelsen som teglværksdriftsleder på Svedala skolen i Sverige.
1939
Pedershvile Teglværk, Helsinge bygges med ringovn. Produktion 5,0 mil. mursten.
1933
Christian Wewer køber Dønnevælde Teglværk, Græsted. Produktion 2,5 mil. mursten.
1924