Om os

Wewers er leverandør af færdigblandet beton, mørtel og grus fra egen grusgrav. Vi ønsker at bidrage til at forbedre kvaliteten i byggerier, udearealer og haveanlæg med opførelsen af flot design og klassisk materialevalg som også er økonomisk og vedligeholdelsesfrit.

Vi ønsker at vedligeholde og videreudvikle brugen af vores kerneprodukter så de forbliver det foretrukne materialevalg. Og hvor det med produktets egenskaber kan give byggeriet et individuelt præg.

Det er ikke Wewers ønske at optræde som entreprenør, men derimod skabe et værdifuldt samarbejde ved at indgå i tæt dialog med arkitekter, entreprenører og typehusfirmaer – og et netværk af professionelle byggemarkeder.

Wewers arbejder ud fra et ønske om

 • Decentral ledelse
 • Markedets bedste service
 • At være førende i produkt- og konceptudvikling

Alle Wewers medarbejdere er

 • Bevidste om vores fokusering på byggematerialer, innovation og kundeservice
 • Resultatorienterede
 • Dynamiske og åbne, både over for dig som kunde – og over for kolleger

Vores forretningsgrundlag er baseret på

 • Produktion af produkter med lønsom og moderne teknik
 • Fastholdelse af et højt kvalitetsniveau, der både omfatter produkter, pris og leveringssikkerhed

Aktiviteter

 • Mårum, Græsted: Produktion og salg af mørtelprodukter, grus og færdigblandet beton.
 • Igelsø: Produktion og salg af mørtel og grus.
 • Kværs: Produktion og salg af mørtel og grus.