Høj kvalitet - mange års erfaring

Wewers kerneforretningsområde i dag er produktion og salg af færdigblandet beton, mørtel og andre byggematerialer samt udlejning af ejendomme.  

Det er Wewers markedsstrategi at indgå i samarbejde med værdiskabende led i afsætningskæden, og være en professionel og rådgivende partner for entreprenører og øvrige.

Det er ikke Wewers strategi selv at optræde som entreprenør samt at handle direkte med slutbruger.

I dag producerer Wewers færdigblandet beton på fire værker samt mørtel på to værker på Sjælland.

 

Mørtel   Beton