Wewers forretningsgrundlag

NYHED : 
IBF overtager Wewers Betons aktiviteter på Sjælland - bortset fra betonværket i Mårum - læs mere her


Wewers kerneforretningsområde i dag er produktion og salg af beton belægningssten, mørtel, færdigblandet beton og andre byggematerialer, samt udlejning af ejendomme. 
 

Det er Wewers mission at søge at bidrage til at forbedre kvaliteten i byggerier, udenomsarealer og haveanlæg i alle typer bygninger, herunder familiehuse, offentligt byggeri, almennyttigt boligbyggeri og firmadomiciler mv., ved at fremme opførelsen af et økonomisk, vedligeholdelsesfrit byggeri i flot design og klassisk materialevalg.

Wewers vision er at vedligeholde og udvikle anvendelsen af selskabets kerneprodukter, så de nationalt set forbliver det foretrukne materialevalg.
Wewers forretningsstrategi er fokuseret på at masseproducere enkeltprodukter, som kan anvendes i byggerier, hvor det med udgangspunkt i produktets egenskaber, er muligt at give byggeriet et individuelt præg.

Det er Wewers markedsstrategi at indgå i samarbejde med værdiskabende led i afsætningskæden, som er tættere slutbrugeren end Wewers er som producent. Wewers har derfor en tæt dialog med arkitekter, entreprenører og typehusfirmaer, samt et netværk af professionelle byggemarkeder.

Det er ikke Wewers strategi selv at optræde som entreprenør.

Wewers A/S er det strategiske omdrejningspunkt i Wewers-koncernen. Koncernen arbejder ud fra en filosofi om:
• Decentral ledelse
• Maksimal udnyttelse af organisk vækst
• Markedets bedste serviceniveau
• Førende i produkt- og konceptudvikling
• Strategiske akkvisitioner  

Forretningsgrundlaget er baseret på: • Produktion af produkter med lønsom og moderne teknik
• Fastholdelse af et højt kvalitetsniveau, der omfatter produktkvalitet, pris og leveringssikkerhed
• Anvendelse af integrerede partnerskaber med andre værdiskabende led i den vertikale værdikæde  

Wewers medarbejdere og ledere er:
• Bevidste om Wewers ide om fokusering på byggematerialer, innovation og kundeservice
• Resultatorienterende
• Dynamiske og åbne internt såvel som eksternt

Aktiviteter
• Hillerød: Administration for Wewers A/S. Udlejning af ejendomme.
• Mørkøv: Produktion og salg af færdigblandet beton.
• Mårum, Græsted: Produktion og salg af Kalkmørtel produkter og færdigblandet beton.
• Greve: Produktion og salg af færdigblandet beton.
• Ølstykke: Produktion og salg af færdigblandet beton.