Kvalitet

Wewers produkter er forsynet med udførlige deklarationer vedrørende f.eks. styrke og holdbarhed. Wewers medarbejdere bidrager til at styrke kvaliteten og laboratoriet kontrollerer, at produkterne overholder de deklarerede egenskaber.
Wewers er tilsluttet Betonvarekontrollen (BVK). Wewers Produkter mærket med Δ opfylder standarder for betonvarer, og er underlagt 3. parts overvågning af betonvarekontrollen. Dette betyder, at Wewers kontrollerer at alle standardernes kvalitetskrav er overholdt, og BVK fører tilsyn med produkternes kvalitet og den interne kvalitetsstyrring og kvalitetskontrol.
Produkter der ikke er underlagt en standard, kontrolleres iht. specifikationerne i vores deklarationer efter samme retningslinier, som produkter inden for den mest relevante standard.
Mørtel CE-mærkes (færdigblandet beton kan ikke CE-mærkes). CE-mærkningen fremgår af følgesedlerne.

Ydeevnedeklarationer

Byggevarer omfattet af en harmoniseret produktstandard ledsages af en ydeevnedeklaration (DoP) iht. Byggevareforordningen (CPR) pr. 1. juli 2013.
Ydeevnedeklarationen indeholder:
- angivelse af varetypen
- identifikation af varen
- system til vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne
- reference til harmoniseret standard
- angivelse af tilsigtet anvendelse
- ydeevne for væsentlige egenskaber krævet i den harmoniserede standards Anneks ZA
Ydeevnedeklarationen er en forudsætning for CE-mærkning af produktet og erstatter overensstemmelseserklæringen.
Wewers ydeevnedeklarationer finder du nedenstående, ud fra byggevarens to - firecifrede mærkningskode på følgesedlen (f.eks. S1 på belægningssten).

Downloads

Her kan du downloade ydeevnedeklarationer, brochurer og prislister samt PR-materiale.

KVALITET OG YDEEVNEDEKLARATIONER PRISLISTER PR-MATERIALE
DOP PM51 Puds Mørtel Prisliste Færdigblandet beton 2020 Wewers logo (symbolet): Wewers_W.eps
DOP PM66 Puds Mørtel Prisliste Mørtel 2020 Wewers logo (tekstdelen): Wewers_logo.eps
DOP PM77 Puds Mørtel Prisliste Mørtelmixer 2015 og 2016  
DOP PM90 Puds Mørtel    
DOP RM35 Recept Mørtel SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ANDET
DOP RM51 Recept Mørtel Beton Mørtelmixer
DOP RM66 Recept Mørtel Mørtel  
DOP RM77 Recept Mørtel    
DOP RM90 Recept Mørtel    
     
     
VAREDEKLARATIONER    
Fabriksfremstillet receptmørtel Igelsø    
Fabriksfremstillet receptmørtel Mårum