Wewers gennem 4 generationer


 

 

1924

Christian Wewer køber Dønnevælde Teglværk, Græsted. Produktion 2,5 mil. mursten.

1933

Pedershvile Teglværk, Helsinge bygges med ringovn. Produktion 5,0 mil. mursten.

1939

Sven Wewer, søn til stifteren Christian Wewer, gennemgår uddannelsen som teglværksdriftsleder på Svedala skolen i Sverige.


1958


Prøvelyst Teglværk, Karlebo med ringovn købes. Produktion 6 mil. mursten.

 


1963


Prøvelyst Teglværk nedbrænder. Genopbygges efterfølgende med tunnelovn. Produktion 9 mil. mursten.1964


Nyt teglværk med tunnelovn bygges på Pedershvile. Produktion 9 mil. mursten.

 


1966


Flemming Wewer, søn af Sven Wewer, ansættes efter afslutning af handelseksamen.

 


1970


Støberiet til produktion af overliggere bygges på Pedershvile.

 


1972


Prøvelyst bygger tunnelovn 2. Produktion 11 mil. mursten.

 


1972


Dønnevælde ombygges til betontagstensfabrik. Produktion 5 mil. Beta betontagsten.

 


1977


Advokat Jacob Nørager-Nielsen bliver bestyrelsesformand.

 


1978


Flemming Wewer bliver administrerende direktør.1982


Produktion af betontagsten fra Dønnevælde frasælges til B&C. B&C bliver mange år senere til LaFarge.

 


1986


Fusion mellem Frederiksholms Teglværker og Wewers Teglværker. Frederiksholms Teglværker er primært ejet af Calkas. Frederiksholms Teglværker, som er børsnoteret, bliver det fortsættende selskab og Wewers Teglværker bliver det fortsættende navn. På den facon bliver Wewers Teglværker as et børsnoteret selskab på Københavns Fondsbørs.
Flemming Wewer er administrerende direktør i det fusionerede selskab, som ejes lige meget af Calkas og familien Wewer med ca. 45 % hver. Resten af aktierne er fordelt på mindre aktionærer på fondsbørsen.
Selskabet består herefter af 5 teglværker i Nordsjælland. Pedershvile Teglværk, Helsinge, Prøvelyst Teglværk, Karlebo, Mårum Teglværk, Helsinge, Hammersholt Teglværk, Hillerød og Hillerød Teglværk med produktion af tagsten.1987


Pedershvile Teglværk bygger tunnelovn 2. Produktion 20 mil. mursten.

 


1988


Byggekrisen i Danmark indtræder og markedet falder i slutningen af 80’erne på både priser og afsætning med ca. 40 %. Årets resultat udgør et underskud på 22 mil. kr.

 


1989


Familien Wewer og Carlsberg Bjælker, et selskab i familien Piper koncernen som endvidere omfatter Randers Tegl, køber Calkas’ aktier, således at familen Wewer har mere en 50 % majoritet af aktierne. Årets resultat udgør et underskud på 12 mil. kr.

 


1990


Mårum Teglværk, Hammersholt Teglværk og Hillerød Teglværk lukkes for at tilpasse produktionen til efterspørgselen. Årets resultat bliver et beskedent overskud, men ledelsen har fået gennemført sit turn around, som de har kæmpet hårdt for i et meget vanskeligt marked.1991


Aktionærerne, familien Wewer og Piper koncernen, sælger en del af aktierne til Stråbruken AB, et svensk selskab som har 2 teglværker i Sverige, ejet af NCC.

 


1995


Peter Wewer, søn af Flemming Wewer, bliver ansat som økonomi Direktør efter endt uddannelse som revisor.

 


1996


Optiroc køber Stråbruken af NCC og bliver aktionær i Wewers.

 


1999


Wewers Teglværker holder 75 års jubilæum.

 


2001


Wienerberger, en østrigsk teglværkskoncern og den største i verden i sit felt, køber teglværksdelen i Norden, ejet af Optiroc, og overtager dermed Optiroc’s aktier på ca. 15 % i Wewers Teglværker.

 


2002


Wienerberger forhandler med Wewers Teglværker om overtagelse af teglværkerne. Forhandlingerne bliver ikke en realitet, men Wienerberger køber i stedet Piper Koncernens aktieandel i Wewers Teglværker. Wienerberger ejer herefter ca. 44 % af aktierne.

 


2002


29. maj 2002 brænder Prøvelyst Teglværk. Tunnelovn 2 bliver genopbygget og forlænget. Produktion 22 mil. mursten. Der er forsikringsskader for mere end 40 mil. kr. incl. driftstabserstatning.

 


2002


Wewers køber, gennem datterselskabet Wewers Belægningssten A/S, Unicon’s belægningsstens aktiviteter, som omfatter fabrikker i Mørkøv, Roskilde og Frederikssund.

 


2003


Fabrikken i Frederikssund lukkes og produktionen flyttes til Mørkøv og produktionskapaciteten forøges.

 


2004


Den 22. september bliver Wewers enige med Wienerberger om salg af teglaktiviteterne til Wienerberger. Salget omfatter Pedershvile Teglværk og Prøvelyst Teglværk og foregår som et aktivsalg, således at selskabet Wewers Teglværker as fortsætter, dog kun med navnet "Wewers".
Det nye officielle navn er Wewers A/S, men i daglig tale bliver det stadig markedsført som Wewers.
I forbindelse med aftalen med Wienerberger forpligter Wewers sig til, at købe Wienerberger’s aktier i Wewers tilbage til kurs 950. Tilbagekøbet af aktierne foregår ved en kapitalnedsættelse.

 


2004


Ny belægningsstens fabrik er blevet opført i 2004 og står klar til produktion i december 2004. Fabrikken skal erstatte produktionen i Roskilde. Endvidere skal der produceres Funda blokke.

 


2004


Selskabet WL Devellopment ApS, et datterselskab til Wewers A/S, køber gennem P/S Hillerød en ejendom på Industrivænget i Hillerød, som skal udvikles og bebygges.

 


2005


Wewers fremsender i februar frivilligt købstilbud til andre mindretals aktionærer i selskabet til kurs 950. Efter udløbet af købstilbuddet i marts, ejer familien Wewer mere end 98 % af aktierne i Wewers A/S.

 


2005


Den 7. april starter produktion af færdigblandet beton på fabrikken i Mørkøv.2005


I juli stiftes selskabet Wewers Mørtel A/S som køber aktiviteterne af Mørtelværket Hillerød ApS. Wewers Mørtel producerer en række Kalkmørtel produkter.

 


2005


I november flytter Wewers Mørtel produktionen af mørtel produkter fra Hillerød til Mårum Teglværk, Græsted.

 


2005


Den 27. december afnoteres Wewers' aktier fra Københavns Fondsbørs.

 


2006


Den 1. juli starter selskabet Wewers Beton A/S med produktion af færdigblandet beton i Mårum.

 


2006


Den 1. oktober køber Wewers Belægningssten datterselskabet Farum Betonindustri som producerer og sælger en række standard betonprodukter samt niche produkter i høj kvalitet.

 


2011


Den 1. august overtager Wewers Mørtel A/S Igelsø Mørtelværk.

 


2013


Den 1. maj overtager Wewers Belægningssten A/S Gundsø Beton i Ølstykke

 


2013


Den 15. oktober åbner Wewers Belægningssten A/S nyt stort betonværk i Greve


2016


Den 4. januar sælger Wewers belægningsstensaktiviteten i Mørkøv til IBF

 


2016


Den 1. august overtager Wewers Mørtel A/S Kværs Mørtelværk